Menu Sluit menu

woonerf pure

MultiDisciplinary

ArchitectureStudio

Project

woonerf pure

Get the details Hide

opdrachtgever

dylsconstruct bvba

architectuur

ebtca bvba

aannemers

dylsconstruct bvba

#

ENCLOS

Het ontwerp is deel van een geheel.

Het geheel ontstaat vanuit het ontwikkelen van een enclos, een binnenplaats die ook voor de omgeving een meerwaarde betekent.

 
 

#

PUUR

De uniforme lichte kleur van zowel de witgeglazuurde tegelpannen, prefabbetonelementen, wit gekaleide metselwerk zorgen voor een coherent geheel tussen de schaalgroottes die het enclos van de binnenplaats begrenzen. Er ontstaat een unieke lichtinval ter hoogte van de galerij aan het binnengebied door de extra weerkaatsing van het licht en de nuances van haar omgeving. Deze galerij begeleidt het semi-publieke inkomgebied van de grondgebonden woningen en geeft als overdekte buitenruimte geleding aan de overgangen van groot- naar kleinschaligheid, van publiek naar privé.

#

MIX

De ontworpen bouwvolumes strekken zich uit over drie lagen. Een kleinere schaal die wordt gehanteerd met het nodige respect ten opzichte van de omliggende bebouwing. Hiervoor werd geopteerd voor een mix van grondgebonden woningen ter plaatse van de zuidelijke perceelsgrens. Ter hoogte van de westelijke perceelsgrens is er meer ruimte/afstand naar de omliggende bebouwing en wordt de densiteit ook opgedreven onder de vorm van appartementen met eigen tuin of terras. Bouwvolumes grenzend aan de straatkant enerzijds en groene binnengebied anderzijds typeren tevens de grondgebonden woningen voorzien van privétuin.

#

KALEI

Het materiaalgebruik speelt in op deze schaaltransformatie; wit prefabbeton wanden en terrassen van de appartementen naar meer traditionele, wit gekaleid metselwerk met tegelpannen ter hoogte van de grondgebonden woningen.

 

Gevelsteen kaleien is een perfecte oplossing om ook een projectsteen een meerwaarde te geven waarbij een oude techniek wordt toegepast. Enkel de textuur en voegwerk vragen de nodige aandacht tijdens de uitvoering van het metselwerk. Dat er bovendien 2 verschillende soorten stenen kunnen gemixt worden is perfect mogelijk; en werd ook gedaan. Perfecte tegemoetkoming voor schaarste, resten en budget.

 

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#