Menu Sluit menu

school hoek

MultiDisciplinary

ArchitectureStudio

Project

school hoek

Get the details Hide

Opdrachtgever

AGB gemeentebestuur zaventem

Architectuur

ebtca bvba

Stabiliteit

ingenieursbureau bertram bvba

techniek

micconsult bvba

omgevingsaanleg

arcadis nv

energie

K 25 +10 / E69 

aannemers

TV vanderstraeten/execon / zaman / gielen / decock

fotografie

Dennis De Smet

#

PARK

De subtiele overgangen op het grensgebied tussen woon- en parkzone met optimaal behoud van het groene karakter (en bomen) vormen het uitgangspunt van het ontwerp. Op zoek naar de optimale oriëntatie in functie van daglicht en zonbeheersing ontwikkelt zich de noord-zuid as tot de ruggegraat van het gebouw.  De publieke ontsluiting van het park alsook de typische ommuurde knotwilgen en prachtige bomen blijven volledig behouden. De overbrugging van het bestaande niveauverschil en de rustiger (veiliger) gelegen Desmedtstraat leent zich om het autoverkeer aan banden te leggen en zo ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. Dit wordt de inkomzone van de sporthal op het gelijkvloers en van de school via een luie trap op verdieping. Deze bewuste configuratie van de inkomzones laat toe om school en sporthal volledig autonoom te laten functioneren. 

 

 

#
#

POLYVALENT

Door bovendien de refter te koppelen in het verlengde van de sporthal transformeren deze afzonderlijke functies naar een polyvalent geheel dat kan worden vergroot, verkleind of al dan niet worden voorzien van een buitenruimte in functie van de behoefte van eender welke (buiten)schoolse activiteit. Grote luie trappen verbinden de buitenruimte aan de refter met het park. Het gebruik hiervan als tribune verlengt de polyvalente functionaliteit naar buiten. Een overdekte buitenruimte als beschutting tegen weer en wind en zorgt ook voor de nodige zonwering voor het zuidelijk georiënteerde terras. Deze driedimensionale beweging wervelt via een vide tpv de refter door naar de inkomzone op de eerste verdieping.

 

#

INTERACTIE

Het geheel wordt zo voorzien van natuurlijk licht en lucht en geeft relatie met de andere verdieping. Ter plaatse van deze inkom situeert zich dan ook het secretariaat, de directie en het leraarslokaal. Deze centrale ligging gecombineerd voorzien van de nodige transparantie en vides zorgt voor een sociale interactie (en controle) zowel binnen als buiten het gebouw. De wisselwerking met oa. de inkomzone van zowel kleuters als lagere school bevordert bovendien de leesbaarheid van het gebouw. Grote luifels zorgen voor de nodige visuele verbindingen terwijl tevens duidelijke grenzen tussen klein en groot worden gerespecteerd. We komen ‘binnen’ in deze beschutte buitenruimte die ons begeleidt naar een groene oase waar kinderen grenzeloos kunnen spelen.

#

COMPACTHEID

Door de compactheid van het bouwvolume wordt ruimte gegeven aan het park. Dit resulteert in een plaatselijke ‘leertoren’ voor de lagere schoolklassen die zich opricht tussen de kruinen van de bomen. Hier situeren zich 12 grote klassen en 4 kleine klassen gecombineerd met een bergruimte op elke verdieping. De rest van het gebouw wil zo min mogelijk aanwezig zijn en verdwijnt via een groendak (het allereerste turfdak in Belgë !) in haar omgeving. Onder de luifel die een plaatselijke schaalverkleining kent situeren zich 6 kleuterklassen samen met een opvangklasje dat zich in een duplex ontvouwt ter hoogte van de inkomzone. Het binnenbrengen van de allerkleinsten kan zo efficiënt en veilig gebeuren.

#
#

CIRCULAIR

De materiaalkeuze [prefabbeton op gelijkvloerse delen, natuurleien op de verdiepingen] draagt bij tot een onderhoudsarm & deels circulair gebouw. De begroeiing op het turfdak dient slechts 1x per jaar te worden ‘gemaaid’. De binnenwanden zijn afgewerkt als zichtbeton en zichtmetselwerk. Waar nodig [refter, sanitair, kapstokken] zijn deze wanden betegeld. De binnenraamgehelen zijn uitgewerkt als massieve eiken, beglaasde blokkaders. De plafonds van de klaslokalen zijn brut [beton] en zijn voorzien van akoestische plafondeilanden waarin verlichting en ventilatie werd weggewerkt.

 

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

 

 

#
#
#
#
#
#
#
#
#