e b t c a

multiprofessionele architectenvennootschap bvba burg

ebtca architecten

Copyright 2017
Built with Indexhibit

nieuwbouw groene school hoek
gemeentebestuur zaventem
architectuur : ebtca bvba
stabiliteit : ingenieursbureau bertram bvba
techniek : micconsult bvba
omgevingsaanleg : arcadis nv
energie : K 25 +10 / E 69
aannemers : TV vanderstraeten/execon / zaman / gielen / decock

Het terrein is gelegen in het park dat grenst aan de Desmedtstraat en de Diegemstraat die een sterke helling vertoont. Deze helling is tevens voelbaar in de hoogteverschillen die de site vertoont. Het terrein is gelegen in woonzone. De site vertoont een schaalvergroting van de kleinschalige aangrenzende woningen tpv de perceelsgrenzen naar de grootschalige tegenovergelegen kinderkribbe in het verlengde van het park. Het gebouw zo bescheiden mogelijk inplanten met minimale impact op het terrein en maximaal behoud van de groene ruimte en bomen vormt de basis van het ontwerp. De inplanting van het gebouw wordt bepaald door het oplossen van problemen tpv de minst aangename randzones van het park. Het park krijgt een ‘nieuwe hoek’.
Het gebouw wordt het verlengde van het park :
-dubieus spel van grenzen binnen/buiten
-grote impact van sporthal wordt geminimaliseerd door gebruik te maken van bestaand niveauverschil
-groendaken glooien over in de omgeving
-circulatie voor parkbezoekers blijft behouden
Bovendien integreert het ontwerp een toekomstgerichte visie met een mogelijke uitbreiding voor de gehele school op deze site.