e b t c a

multiprofessionele architectenvennootschap bvba burg

ebtca architecten

Copyright 2017
Built with Indexhibit

nieuwbouw basisschool SSW 1
opdrachtgever : gemeentebestuur zaventem
architectuur : ebtca architecten bvba
stabiliteit : solid nv
techniek : studiebureau lambrecht cvba
aannemer : dca nv

Als bouwterrein werd een grond voorzien aan de oostelijke zijde van de bestaande sporthal van Sint-Stevens Woluwe en achter de bestaande schoolgebouwen.
De bouwzone die ter beschikking komt; na aftrek van de bouwvrije stroken; is volgens de lengte-as noord-zuid gericht. Verder bestaat ook een aanzienlijk niveauverschil tussen de sporthal (niveau 0.00) en de lagere oostelijke zijde van de bouwzone (niveau -3.00).
Een 'pad'; dat slingert tussen het oude en nieuwe gedeelte, tussen speelplaats en afzetzone voor de kinderen; vormt de centrale circulatiezone voor voetgangers waar alle verkeer gebannen wordt. Via een overdekte galerij; dat een onderdeel vormt van dit 'pad'; bereiken we de nieuwbouw.
Deze omvat één gebouwvolume waarin zowel de kleuterafdeling, als lagere school is gehuisvest. Een gebouw waar de hoogste eisen qua veiligheid, akoestiek en leefcomfort zijn gesteld en desondanks het sterk hellende terrein een antwoord werd gegeven op de bereikbaarheid door rolstoelgebruikers van iedere 'plek' in het gebouw.
De doorgedreven repetitie in het grondplan van zowel in structuur als in detaillering verlenen aan het gebouw een hoge graad van flexbiliteit. Het grondplan bestaat uit een repetitief, symmetrisch patroon van achthoeken, dat zowel in de indeling van de klaslokalen als in de opbouw van de kolommen wordt teruggevonden. Deze flexibiliteit leende zich perfect om, zonder afbreuk te doen aan het totaalconcept, het totaalproject op te splitsen [omwille van een spreiding van het budget] in 2 fases. Huidige fase omvat de uitvoering van de westvleugel.
Het basis-idee bestaat erin, een met lichtkoepels overdekte binnenruimte te vormen, waar de verschillende lokalen op uitgeven. De wanden van de klaslokalen vormen bijgevolg de "gevels" van deze binnenpleinen. Deze overdekte pleinen vomen de aanzet tot creativiteit van de kinderen en leerkrachten: overdekte speel- en ontmoetingsruimte, gelegenheid tot organiseren van schoolfeesten, openruimte ter bevordering van het visueel kontakt tussen alle lokalen van de school, ...
Materialen werden gekozen in functie van hun duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid voor de kinderen. De combinatie van contrasten in materiaalgebruik, van warme en koude materialen, van houten binnnenschrijnwerk en een betonnen draagstruktuur, van aangepaste verlichting dmv pendelarmaturen en vloerspots, van kleuren en speelse accenten, draagt bij tot het creëren van een sfeer waarin de kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien tot creatieve wezentjes.