e b t c a

multiprofessionele architectenvennootschap bvba burg

ebtca architecten

Copyright 2017
Built with Indexhibit

nieuwbouw technische school giso
opdrachtgever : AG real estate - scholen van morgen
architectuur : ebtca architecten bvba - plaza bvba
stabiliteit : stubeco bvba
techniek : herelixka nv
akoestiek : d2s nv
energie : K 24 / E 58

De nieuwe site bevindt zich op een helling (vallei van woluwe), met een interessant uitzicht op het dorp. Deze troef ligt aan de basis van het ontwerp; het feit dat het perceel wat ‘verborgen’ is gelegen zal door de specifieke inplanting van het ontwerp volledig van de baan worden geveegd. Het gevraagde programma is een redelijk zware belasting voor deze site. Toch mag het gebouwde volume niet ten koste gaan van kwalitatieve en voldoende groene buitenruimte. Op zoek naar de optimale oriëntatie in functie van het daglicht- en zonlichtbeheersing, ontwikkelt de noord-zuid as zich tot de ruggegraat van het gebouw. Het verwerken van de grote niveauverschillen resulteert in een grote sokkel die volledig opgaat in zijn omgeving zodat enkel de toren die uitkijkt op de valei ‘het baken’ in het landschap vormt. Dit compacte bouwen geeft niet allen energetische meerwaarden, extra ruimte voor groenaanleg, maar ook door het scheiden van de grotere decibels van praktijkruimtes (in de deels ingegraven sokkel) en de klassen (in het torenvolume) vermijden we onnodige extra isolatiekosten. De compactheid van de circulatieruimtes vermijdt bovendien lange gangen die nodeloze oppervlaktes opslorpen dewelke nu aan de klaslokalen kunnen worden gegeven. Gezien de beperking van de oppervlakte [fys norm] is dit een dankbaar gegeven. Een duurzaam gebouw ontwerpen begint bij ons dan ook bijde eerste lijnen van het voorontwerp inherent aan de inplanting en zeer bewuste keuzes. Van bij de eerste pennentrek is energiezuinigheid het uitgangspunt waardoor het gebouw een uiterst gereduceerde energievraag heeft. Indien dit dan ook nog een meerwaarde voor de omgeving kan betekenen door het integreren van de noden en behoeften van het sociale verenigingsleven in de buurt, ontstaat er een ‘sociale duurzaamheid’ die enkel maar een meerwaarde kan bieden aan het gebouw. De locatie aan de watermolenstraat laat toe een site te creëren die een nieuwe relatie aangaat met de omgeving. Voldoende groene open ruimte zorgt ervoor dat de semi-stedelijke omgeving kan binnenvloeien in het terrein. Het Giso krijgt hier vele mogelijkheden om te communiceren met de omgeving. De bouwsite ligt immers midden de woningen nabij het centrum en zal een breed gebruik kennen. De mogelijkheid wordt in het ontwerp geboden om verschillende delen van de schoolinfrastructuur publiek te stellen voor de buurtbewoners. De school kiest hier zelf hoe ver zij haar interactie met de omgeving wil aangaan. De patio aan de inkomzone funeert hier als semi-publieke zone die al dan niet volledig kan worden afgesloten (en beschermd oa tegen mogelijk vandalisme). Zij ligt in het midden, zowel horizontaal als vertikaal (op tussenniveau), van de groene publieke buffer. Alle voorrang is gegeven aan voetgangers en fietsers en de bereikbaarheid voor mindervaliden. Het zware verkeer van leveringen van ateliers en polyvalente zaal wordt verbannen naar de westelijke kant van het gebouw waar ook de nodige ruimte wordt gegeven om de nodige buitenopslag van materiaal met manouvreerruimte uit het oog te onttrekken dankzij het natuurlijk reliëf van het terrein. Badend in het groen worden de zwakke weggebruikers begeleid naar de inkom die zich voor mindervaliden op pas van de Zaventemsesteenweg bevindt, hier situeert zich eveneens de vergader- auditoriumruimte. Deze ruimte kan makkelijk worden onderverhuurd zonder hiervoor het gehele gebouw te moeten hypothekeren. De aangrenzende speelplaats voorziet het geheel van de nodige buitenruimte waar naar hartelust kan worden geskate, gesport of gewoon gelummeld ieder met zijn territorium dankzij de opslpitsing in twee delen met een overdekte verbinding tpv de inkomzone. Een meer intiemer gedeelte aan de noordkant of een groot werkelijk ‘panoramisch terras’ op het zuiden voorziet de leerlingen elk ‘zijn plek’. Alles onder het toeziend oog van de admistratieve dienst die zich hier in duplex uitstrekt. Op pas van de watermolenstraat bevind zich de polyvalente ruimte. Ook deze ruimte kan afzonderlijk worden onderverhuurd dankzij een gescheiden inkom. Tijdens of na de de schooluren wordt ook de toevallige voorbijganger uitgenodigd om hier een terrasje te komen doen. De aangrenzende keuken en het aangrenzende zuidelijk georienteerd terras bieden hier extra mogelijkheden. De 3 bestaande rijhuizen blijven momenteel behouden. Op termijn kan deze zone worden geintegreerd in de publieke groene circulatieruimte die zo kan worden doorgetrokken tot in het straatbeeld en zowel de watermolenstraat als het gebouw voorziet van de nodige ‘adem’ruimte. Hier begeleid een grote overdekte luifel je naar de inkom tpv de groene patio. We bevinden ons hier in ‘het hart’ van de school. Een grote ‘Open-Leer-Cyber’ lounge-inkomzone badend in de contrasterende ‘groene patio’ zorgt voor de nodige ‘lummel’ruimte waar het aangenaam is om te vertoeven. De aanwezigheid van de aangrenzende administratieve ruimtes in duplex, leraarskamer, doorzichten naar lager gelegen ateliers en polyvalente ruimte, centrale open circulatieruimtes zorgen niet allen voor een duidelijke leesbaarheid van het gebouw maar ook voor de nodige sociale interactie (en controle) tussen de verschillende afdelingen enerzijds en mogelijke interactie met ‘externen’ anderzijds. Het gebouw tracht de uiteindelijke gebruikers te inspireren om het beste in elke persoon naar boven te halen. Dan zal ‘het hart van de school’ kloppen en het gebouw in zijn omgeving tot leven komen.