e b t c a

multiprofessionele architectenvennootschap bvba burg

ebtca architecten

Copyright 2017
Built with Indexhibit

cultuurcentrum schilde :
opdrachtgever : gemeentebestuur schilde
architectuur : ebtca architecten bvba - archiles bvba
stabiliteit/techniek/omgevingsaanleg : arcadis nv
theatertechniek : TTAS bvba
akoestiek : daidalos bvba

Het huidige dienstencentrum in de schildestraat zal worden afgebroken ten behoeve van de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum. Het terrein situeert zich aan de verbindingsweg tussen centrum en kerk. De integratie van de academie voedt deze site en wordt het ankerpunt naar de dorpskern toe. Het terrein wordt aan noordelijke kant ontsloten door de Van De Wervelaan, aan oostelijke kant door de Schoolstraat, en zuidelijke kant door de P. Bogaerts-Laan. Het noordelijke licht staat volledig ten dienste van het museum en de ateliers en zorgt hier voor het perfecte natuurlijke licht dat door de grote vide langs twee kanten binnenvalt. De oost en zuidkant zijn voorzien van grote luifels die zowel gebouw als mens beschutting bieden tegen weer en wind. Het optimaliseren van dit energetische aspect vertaalt zich hier bovendien in ontmoetingszones met een groot overdekt terras en banken waar ook de toevallige voorbijganger wil vertoeven. Een interactie tussen het gebouw met haar omgeving vindt plaats zonder ook maar enige hinder te ondervinden van de privatieve utilitaire activiteiten aan de westkant. Duidelijke zoneringen van privatieve en publieke delen beperken circulatiezones en kosten [ook naar uitbating]. Het gebouw werd zo ver mogelijk oostelijk ingeplant. De uitstraling van het museum en de academie zorgen hier voor de nodige uitstraling en visuele interactie met de nabijgelegen school. De grote zuidelijke zone die hierdoor vrijkomt is ideaal voor de aanleg van een groen plein waar parkeren is toegelaten. Het ‘groen’dak glooit hier naar beneden waardoor niet alleen het groene perspectief wordt versterkt maar ook een schaalverkleining voelbaar is als antwoord op de omliggende woningen. ‘De som der delen is groter dan het geheel’ . Dit complex probleem wordt vertaald in een oplossing waarbij ruimtebesparende koppelingen van bepaalde functies een synergetische meerwaade voor mekaar betekenen. Dit ontwerp vertaalt zich in een kleurendiagram waarbij de basiskleuren de hoofdfuncties weergeven en de arceringen de synergetische koppelingen. Een voorbeeld hiervan is een workshop van de tekenacademie in het museum waarbij een directe voeling met de materie ontstaat die op zich dan weer drempelverlagend werkt. Er ontstaat een kruisbestuiving van de verschillende functies onderling die zich vertaalt in een sociale interactie van de verschillende verenigingslevens binnen de gemeenschap van Schilde. De eenvoud en evidentie van de koppelingen onderling geven het geheel een duidelijke leesbaarheid. Het akoestische ‘doos in doos’ principe laat ons toe om de zalen te voorzien van natuurlijk daglicht zodat bij de repetities of voorstelligen overdag geen onnodig kunstlicht dient te worden verbruikt. Door de bewuste schakeling van de volumes van het gehele complex kunnen de verschillende afdelingen afzonderlijk functioneren zonder mekaar te storen. De zonering van publieke, semi-publieke en privatieve vertrekken wordt hierbij strikt gehanteerd en sluiten naadloos op mekaar aan waardoor overbodige circulatie wordt vermeden . Hierbij werd rekening gehouden dat er steeds een sociale controle is vanuit de privatieve delen zodat de nodige personeelsbezetting is geoptimaliseerd . De centrale ligging van van bepaalde functies laat gemeenschappelijk gebruik toe waardoor ‘dubbele’ ruimtes worden vermeden. Hierdoor wordt het geheel multifunctioneel en makkelijk transformeerbaar. De doorgedreven vorm om overbodige dingen te elemineren en mogelijke kostenrovende energiesluizen uit te sluiten is het uitganspunt van dit ontwerp. Dit uit zich tevens in de aanpak van het verder uitwerken van bijhorende disciplines stabiliteit, akoestiek, en zeer bepalend technieken. De achterliggende filosofie van het totaalontwerp kadert in het thema van “duurzaam bouwen”. Het doorgedreven thema in het gebouw geeft een bewustwording weer van onze toekomst, het zuinig omgaan met onze energie, het ontwikkelen van nieuwe ideeën die mbv minimale middelen hetzelfde resultaat geven.