e b t c a

multiprofessionele architectenvennootschap bvba burg

ebtca architecten

Copyright 2017
Built with Indexhibit

50 appartementen met kinderdagverblijf
opdrachtgever : verac nv
architectuur : ebtca architecten bvba
stabiliteit : stubeco bvba
aannemer : ibens nv
energie : K 44 / E 75

Het project is volledig gelegen in woonzone en grenst aan een bufferzone.
Het bouwproject bestaat uit 3 bouwvolumes dewelke dwars op het perceel worden geplaatst. Deze positie van de bouwblokken is gegroeid vanuit :
de vorm van het perceel [smal en diep]
de oriëntatie [geen louter noordelijk georiënteerde woningen]
de sterke helling van het terrein
Voor de gebouwen worden verschillende gradaties van privacy gehanteerd. De ontsluitingsweg heeft een openbaar karakter, de hierop aansluitende tuinpaden kennen een semi publiek karakter. Achterliggende tuinen en de terassen zijn privé. De nodige aandacht gaat naar privacy zowel voor de appartementen onderling als naar de belendende percelen. De terrassen worden hierdoor inpandig en/of ommuurd voorzien.
De raamopeningen zijn doelbewuste omkaderingen van perspectieven in de omgeving waardoor de integratie zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen wordt beaccentueerd. De buitengevels van de terrassen in het verlengde van de raamopeningen worden bepleisterd in een lichte kleur. Grenzen tussen binnen en buiten vloeien in mekaar over; het buitenterras wordt een deel van de binnenruimte. De woningen van het achterste bouwvolume bevinden zich op het hoogste punt van het terrein. Deze woningen worden opgevat als eengezinswoningen.
Het middenste bouwvolume vangt het plaatselijk steile natuurlijke niveauverschil van het terrein op dmv een ondergrondse parkeerkelder.
Op het zelfde niveau als de parkeerkelder en boven de parkeerkelder zijn telkens 5 duplexappartementen voorzien elk met een afzonderlijke tuin. De 10 appartementen gesitueerd op de eerste verdieping hebben een leefruimte grenzend aan een ommuurd terras tbv de privacy. Het slaapgedeelte van dit appartement bevindt zich op het derde niveau.
Het laagst gelegen bouwvolume grenst aan de Mercuriusstraat. Op het gelijkvloers is een kinderkribbe ingeplant van +/- 600m2 [privé – initiatief]. Alle leefruimtes zijn gesitueerd rondom een ommuurde binnentuin. Een duurzame invulling van het woongebied wordt gerealiseerd dmv nodige aandacht aan eisen en woonwensen door het gebruik van duurzame materialen, voldoende bezonning, aangename ruimtes, groene ruimte, respect voor aanpalende percelen, voldoende privacy en een goede relatie met openbare ruimte [publiek / semi – publiek], …
De binnengebieden worden opgesplitst in privétuintjes en in [semi -] publieke tuinpaden/carports/fietsenbergingen. Het binnengebied voorziet in voldoende parkeerplaatsen zodat de parkeerlast wordt gedragen op eigen terrein.