e b t c a

multiprofessionele architectenvennootschap bvba burg

ebtca architecten

Copyright 2017
Built with Indexhibit

ebtca is een bureau dat in 20 jaar tijd netwerken heeft uitgebouwd met specialisten die ifv het ontwerp de nodige ondersteuning geven. Oplossingen bieden aan niet evidente opdrachten op een korte termijn is een specialiteit geworden. Hiervoor het nodige team samenstellen en sturen maakt projecten tot datgene met net dat ietsje meer is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar die mensen die met ons deze synergie weten te versterken. Onze methode van samenwerken is gebaseerd op een sterke interactie van bij de eerste schetsen tussen opdrachtgever / gebruiker, ontwerpers en ingenieurs. Op deze wijze kan op een efficiënte manier een geïntegreerde architectuur gerealiseerd worden. Om een vlotte samenwerking mogelijk te maken, schenken wij veel aandacht aan communicatie tussen de verschillende partners. De hechte samenwerkingsstructuur van het ontwerpteam is essentieel om tot een kwalitatief project te komen, want duurzaamheid betekent kwaliteit. Onze projecten worden uitgewerkt in 3D [BIM/archicad] waarmee de verschillende partners hun info kunnen uitwisselen. Het tekenen in 3D heeft tot voordeel dat men ‘virtueel bouwt’, waardoor in elke fase pro-actief kan worden ingespeeld. ‘Keep it simple, stupid’. Makkelijker gezegd dan gedaan. Gebouwen worden volgepropt met technieken om de temperatuur en luchtkwaliteit te sturen en om zelf energie op te wekken. Of dat echt een lager energieverbruik oplevert, is maar de vraag, zeker als je alle onderhoud en vervanging over de levensduur in rekening brengt. Om maar te zwijgen over het gebruikscomfort. Wij kiezen om terug de grijpen naar de essentie: een goed geconcipieerd, compact, correct georiënteerd en zorgvuldig en met duurzame en gerecycleerde materialen uitgevoerd gebouw. Want het gebouwde vermag veel meer dan de techniek. De doorgedreven wil om overbodige dingen te elimineren en mogelijke kostenrovende energiesluizen uit te sluiten is steeds het uitganspunt. Dit uit zich tevens in de aanpak van het verder uitwerken van bijhorende disciplines stabiliteit, akoestiek, en zeer bepalend technieken.